Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 19/19 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 10. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2020. godine donosi: Pravilnik o provođenju postupka Jednostavne nabave

Akti 10. sjednice Gradskog vijeća

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na poveznicama niže možete preuzeti akte donesene na 10. sjednici gradskog vijeća Grada Iloka Izvješće o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje 1 1.-31. 12. 2019. godine Odluka o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova Gradske knjižnice i čitaonice Ilok Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o pružanju usluga… Nastavite čitati…