Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite

Dokumenti, izvještaji, akti...

Preuzmite dokument odluke: Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka KLASA:810-01/20-01/09 URBROJ: 2196/02-01-21-25 Ilok,  08. lipanj 2021. godine   Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18, 31/20 i 20/1), članka 5. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19 i 17/20) i članka… Nastavite čitati…