Odluka o isplati jednokratnih novčanih naknada za učenike srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Temeljem Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za učenike srednje škole u školskoj godini 2021./2022, KLASA: 402-04/22-01/4, URBROJ: 2196-02-01-22-1, Zapisnika Povjerenstva za analizu prijava KLASA: 402-04/22-01/4, URBROJ: 2196-02-03-02-22-202 i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi

ODLUKU o isplati jednokratnih novčanih naknada za učenike srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Članak 1.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu za učenike srednje škole ostvaruje 193 podnositelja zahtjeva.

Članak 2.

Popis osoba iz članka 1. je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Iloka.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.