Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave rekonstrukcija doma u šarengradu

Rok za dostavu ponude je ne kasnije do 11.11.2019. (do 14:00 sati). Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan ispuniti ponudbeni list s podacima; naziv i adresa, poslovni žiro račun, cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV, rok valjanosti ponude, rok isporuke. Ovdje preuzmite Troškovnik: Troškovnik

Rekonstrukcija kuće Julija Benešića

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave za radove na rekonstrukciji rodne kuće Julija Benešića u Iloku glavna zgrada 2019. godine. P O Z I V za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave za radove na rekonstrukciji rodne kuće Julija Benešića u Iloku glavna zgrada 2019. godine. Opis predmeta nabave: Radovi Radovi na rekonstrukciji rodne kuće Julija Benešića u Iloku glavna zgrada 2019.g Rok za dostavu ponude je ne kasnije do 09.09.2019. (do 14:00… Nastavite čitati…

Usluga pripreme hrane i pića za projekt

Projekt Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. do 2020. Poziv na podnošenje ponude Naručitelj Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, OIB: 8308408398 pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Uslugu pripreme hrane i pića za projekt Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu, evidencijski broj: 70-JN/2019, a za koju,… Nastavite čitati…

Usluga održavanja radionice motivacije i radionice za razvoj poduzetničkih vještina kroz projekt

Projekt Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. do 2020. Poziv na podnošenje ponude Naručitelj Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, OIB: 8308408398 pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Uslugu održavanja radionice motivacije i radionice za razvoj poduzetničkih vještina kroz projekt Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu, evidencijski… Nastavite čitati…

Konzervatorsko-restauratorski radovi na grbu Odescalchi u Iloku

Predmet javne bagatelne nabave za konzervatorsko-restauratorske radove na grbu Odescalchi u Iloku: Količina predmeta nabave Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje. Troškovnik Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje. Mjesto isporuke usluge: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok Rok isporuke naručene radove je osamdeset (80) radnih dana.   Rok za dostavu ponude: Rok… Nastavite čitati…