Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokument odluke: O izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme KLASA: 100-01/21-01/01 URBROJ: 2196/02-01-21-67 U Iloku, 20.04.2021. Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13,4/18,09/19,04/20), Gradonačelnica Grada Iloka donijela je: ODLUKU O izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci Grad Ilok Program: Revitalizacija javnih površina na području Grada Iloka Članak 1. U radni odnosa na određeno vrijeme u… Nastavite čitati…

Odluka o odabiru kandidatkinje

Dokumenti, izvještaji, akti...

Preuzmite dokument odluke: Odluka o odabiru kandidatkinje KLASA: 112-03/20-01/04 URBROJ: 2196/02-03/1-20-16 Ilok, 31. ožujka 2021. Na temelju Odluke o financłranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (prije Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava) KLASA: 524-06-03-0101/1-20-117 od 17. lipnja 2020. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi — program zapošljavanja žena — faza II”, broj poziva UP.02.I.1.13, kodni broj Ugovora:… Nastavite čitati…

Grad Ilok – Proračun u malom 2021.

Financije, izvještaji, podatci

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S. Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunsku godinu. Fiskalna ili proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci za koje se planiraju prihodi i rashodi. Fiskalna ili proračunska godina poklapa se s kalendarskom i traje od 1. siječnja… Nastavite čitati…

Besplatne radionice ekološke poljoprivrede

Eko-gruda d.o.o. za savjetovanje u poljoprivrednoj proizvodnji i usluge iz Osijeka, pod sponzorstvom Grada Iloka održati će tri predavanja, radionice i obilaske gospodarstva na području grada. Program se sastoji od: dan (predavanje, radionica) Ekološko voćarstvo (jabuka i kruška, ljeska i orah) pokaz rezidbe, zaštite dan (radionica) ekološka proizvodnja šljive, višnje, breskve i trešnje vinogradarstvo individualni obilazak gospodarstva dan (zaštita i gnojidba) ratarstvo povrtlarstvo objašnjenje pravilnika i načina ulaska u ekološku poljoprivredu. Ovim individualnim pristupom Grad… Nastavite čitati…

Obavijest o podmirenju troškova stanovanja

KLASA: 551-06/21-02/1 URBROJ: 2196/02-03/02-21-01 Ilok, 15.siječanj 2021. godine Obavještavamo sve korisnike pomoći u podmirenju troškova stanovanja na području Grada Iloka da su dužni najkasnije do 31. siječnja 2021. godine predati Zahtjev za pomoć u podmirenju troškova stanovanja za 2021.godinu. ODLUKU Obrazac za podnošenje Zahtjeva za pomoć u podmirenju troškova stanovanja na kojem se nalazi popis potrebne dokumentacije koja se predaje uz Zahtjev nalazi se na web stranicama Grada Iloka i kod oglasne ploče Grada Iloka,… Nastavite čitati…

Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Broj: 711-1-1608-P-99/20-06-12 Zageb, 23 listopada 2020.g. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu Nataše Novaković kao predsjednice Povjerenstva te Tončice Božić, Davorina Ivanjeka, Aleksandre JozićIleković i Tatijane Vučetić kao članova Povjerenstva, na temelju članka 30. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine”, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15., u daljnjem tekstu ZSSI), u predmetu dužnosnice Marine Budimir, gradonačelnice Grada Iloka, pokrenutom Odlukom broj 711-1-564-P-99/20-03-19 od… Nastavite čitati…

Kontrola mikročipiranja pasa

Poštovani građani Grada Iloka, Grad Ilok je u više navrata upozoravao i obavještavao građane o obvezi mikročipiranja. 16. studenog 2020. godine Komunalni redari Grada Iloka kreću u kontrolu mikročipiranja pasa obilaskom svih kuća na području Grada Iloka. Svi psi stariji od tri mjeseca po Zakonu o zaštiti životinja trebaju ga imati. Psi koji se nađu na javnim površinama, moraju biti mikročipirani te pod nadzorom posjednika. Vlasniku psa bez mikročipa prijeti kazna od 500,00 kuna. Nadzorom… Nastavite čitati…

Obavijest o isplati jednokratne novčane pomoći za ogrjev

Obavještavamo osobe s području Grada Iloka (Ilok, Bapska, Mohovo i Šarengrad), koje su ostvarile pravo na jednokratnu novčanu pomoć za ogrjev temeljem Rješenja Vukovarsko-srijemske županije, da će se naknada isplatiti u poslovnici FINA-e Ilok svakim radnim danom od 7.30-14.30h u razdoblju od 11.11.2020.-15.12.2020. godine. Kako bi preuzeli naknadu osobe moraju doći osobno, ponijeti osobnu iskaznicu s OIB-om, a za stare osobne iskaznice i potvrdu o dodijeljenom OIB-u. U slučaju spriječenosti dolaska, naknadu može preuzeti i… Nastavite čitati…