Kandidacijske liste za izbore članova Vijeća mjesnih odbora

RJEšENJE Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora – BAPSKA Naziv liste: KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAčA Kandidacijska lista grupe birača – Bapska Rješenje – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAčA RJEšENJE Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora – BAPSKA Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA i HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – (HDZ i HSLS) Kandidacijska lista HDZ i HSLS – Bapska HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA i HRVATSKA… Nastavite čitati…

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Iloka za dan 17.11.2019. godine

Obavještavaju se predstavnici svih političkih stranaka i nezavisnih kandidata/grupa birača da svoje prijedloge lista kandidata za članove vijeća Mjesnih odbora (za svoje područje prebivališta ) mogu dostaviti svakim radnim od 8:00 do 14:00 sati, a zadnji dan 10. 10. 2019. godine (četvrtak) od 8:00 do 24:00 sata u Ured Grada Iloka br. 28, gdje će dežurati Gradsko izborno povjerenstvo. Također se obavještavaju političke stranke da su dužne u roku od 8 (osam) dana od stupanja… Nastavite čitati…