8. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:   8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 11. travnja (ponedjeljak) 2022. god. u 20:00 sati Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2. Molimo vijećnike da se pridržavaju svih epidemioloških mjera,… Nastavite čitati…

Odluka o isplati jednokratne naknade za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

Dokumenti, izvještaji, akti...

Temeljem članka 26. Programa socijalne skrbi na području grada Iloka (”Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 07/20), Odluke o sufinanciranju kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196-02-01-22-1 od 04. veljače 2022. godine, Javnog poziva KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196-02-01-22-02 od 04. veljače 2022. godine, Zapisnika Povjerenstva KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196-02-03-22-21 od 10. ožujka 2022. godine i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19,… Nastavite čitati…

Akti 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na poveznicama niže možete preuzeti Akte 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Iloka PROGRAM POTPORA GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA ILOKA ZA 2022. GODINU Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Odluka po Presudi Upravnog suda u Osijeku 2022 Pravilnik o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka… Nastavite čitati…

Odluka o programu mjera i provedbenom planu suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 2. i 3.  Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20., 134/20. i 143/21.), Prijedloga Programa mjera i Provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Iloka za 2022. godinu (broj: 01-48/2022. od 26. siječnja 2022…. Nastavite čitati…

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Zidine grada Iloka

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva: 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan  25. veljače (petak) 2022. god. u 18:00 sati Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2 Molimo vijećnike da se pridržavaju svih epidemioloških mjera, sukladno… Nastavite čitati…

Odluka o sufinanciranju kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196-02-01-22-1 Ilok, 04. veljače 2022. godine Temeljem članka 26. Programa socijalne skrbi na području grada Iloka (”Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 07/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi ODLUKU o sufinanciranju kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola Članak 1. Grad Ilok sufinancirat će kupnju računala učenicima… Nastavite čitati…

Odluka o sufinanciranju troškova priključka na kanalizaciju u Iloku

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196/02-01-22-2 Ilok, 24. siječnja 2022. godine Na temelju članaka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluka o sufinanciranju troškova priključka na kanalizaciju u Iloku Članak 1. Ovom Odlukom sufinanciraju se troškovi priključka na kanalizaciju građanima koji imaju prebivalište u Iloku, a iznose više od 2.000,00 kuna i nastali su nakon 01. siječnja 2022. godine…. Nastavite čitati…

Odluka o sufinanciranju troškova priključka na kanalizaciju u Šarengradu

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196/02-01-22-1 Ilok, 24. siječnja 2022. godine Na temelju članaka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluka o sufinanciranju troškova priključka na kanalizaciju u Šarengradu Članak 1. Ovom Odlukom sufinanciraju se troškovi priključka na kanalizaciju građanima koji imaju prebivalište u Šarengradu u 100% iznosu, a nastali su nakon 01. siječnja 2022. godine. Novčana sredstva za… Nastavite čitati…

Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2021./2022. godini

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 604-01/21-01/01 URBROJ: 2196/02-01-22-41 Ilok, 31. siječnja 2022. Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, 4/20 „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi ODLUKU o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2021./2022. godini Članak 1. Grad Ilok je proveo natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj… Nastavite čitati…

Akti 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na poveznicama niže možete preuzeti Akte 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 6.GV Odluka o koeficijentima za obračun plaća za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 6.GV Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Iloka 2022. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Iloka za 2022. godinu – 6.GV Smjernice za… Nastavite čitati…