11. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 12. srpnja (četvrtak) 2018. god. u 19,00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.

– Usvajanje izvadaka iz zapisnika sa 9. i 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
– Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća
Izvjestitelj: Josip Kovač

2. Prijedlog za donošenje:
a) Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaju za zakup građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku
b) Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu pristiglih ponuda i odabir najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku
Izvjestitelj: Josip Kovač

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
Izvjestitelj: Đurđica Tilović

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
Izvjestitelj: Đurđica Tilović

5. Donošenje I. Izmjena i dopuna proračuna Grada Iloka za 2018. godinu
Izvjestitelj: Đurđica Tilović

6. Donošenje Programa potpora gospodarstvu na području Grada Iloka za 2018. godinu
Izvjestitelj: Josip Kovač

7. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine
Izvjestitelj: Đurđica Tilović

8. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Iloka
Izvjestitelj: Tatjana Faletar

9. Razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog člana Odbora za proračun i financije (umjesto Mladena Papka)
Izvjestitelj: predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

10. Razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog člana Odbora za izbor i imenovanja (umjesto Andjelka Prokopeca)
Izvjestitelj: predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

11. Postupanje po inicijativi za smjenu predsjednice i potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
Izvjestitelj: Tatjana Faletar

12. U slučaju donošenja Odluke o razrješenju predsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka mogućnost dopune dnevnog reda sa točkom – Donošenje odluke o izboru/imenovanju predsjednice/ka Gradskog vijeća Grada Iloka
Izvjestitelj: Tatjana Faletar

13. U slučaju donošenja Odluke o razrješenju potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka mogućnost dopune dnevnog reda sa točkom – Donošenje odluke o izboru/imenovanju potpredsjednice/ka Gradskog vijeća Grada Iloka
Izvjestitelj: Tatjana Faletar

14. Različito

Materijali: 11.sjednica_GV.zip i Dopuna materijala za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.