Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine

Članak 1.   Grad Ilok će u 2018. godini odobravati potpore  male vrijednosti za slijedeće aktivnosti:   Mjera 1. Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja za rad u poljoprivredi, Mjera 2. Sufinanciranje troškova pregleda tehničkih sustava u zaštiti bilja (prskalica i raspršivača), Mjera 3. Financiranje natpisnih ploča poljoprivrednih gospodarstava Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla Mjera 5. Potpora ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda Mjera 6. Potpora za umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača, nazimica) Mjera… Nastavite čitati…

Poziv udrugama za financiranje projekata iz proračuna Grada Iloka za 2019. godinu

U cilju što boljeg osiguranja sredstava za financiranje projekata udruga iz proračuna Grada Iloka za 2019. godinu, pozivamo sve udruge koje namjeravaju prijaviti svoje projekte za financiranje da pošalju kratki plan i program rada s financijskim planom. Plan je potrebno dostaviti poštom na adresu Grada Iloka najkasnije do 31. listopada 2018. godine.

Natječaj: Dječji vrtić “Crvenkapica” Ilok, natječaj – 1 odgojitelj/ca

Dječji vrtić „Crvenkapica“, Ilok, Trg sv.I.Kapistrana 2 na temelju Odluke Upravnog vijeća od 13.08.2018., raspisuje      NATJEČAJ za radno mjesto   odgojitelj/ca 1 izvršiteljica – rad na određeno nepuno radno vrijeme       UVJETI: prema  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.).  Prijave na natječaj podnose se na adresu Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  HZZ i Dječjeg vrtića, te mrežnim stranicama… Nastavite čitati…