Darivanje djece za Sv. Nikolu 2018.

Draga djeco i dragi roditelji, Sv. Nikola će i ove godine uz prigodan program darivati i djecu koja ne idu u vrtić, te će to učiniti po slijedećem rasporedu na dan 6. prosinca 2018.g. i to: – u Iloku , dvorana Oš “Julija Benešića” za svu djecu (od 1. godine do predškolske dobi koja ne idu u vrtić) s početkom u 17,00 sati,– u šarengradu, Oš “Dr. F. Tuđman” za svu djecu (od 1. godine… Nastavite čitati…

Ispravak Programa potpora male vrijednostiu poljoprivredi

Temeljem članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine„ broj 30/15) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradsko vijeće Grada Iloka na 15. sjednici održanoj 29. studenoga 2018. godine donosi   ODLUKU O ISPRAVLJANJU PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA ILOKA 2018.-2020. GODINE   Članak 1. Ovom Odlukom o ispravljanju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine KLASA: 320-01/18-01/05, URBROJ: 2196/02-02-18-1 od 12. srpnja 2018. godine ispravljaju… Nastavite čitati…

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje na radu 2018/2019.

Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH” br. 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 4/18), gradonačelnica objavljuje:   JAVNI POZIV za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u  Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka za 2018/19. godinu   I. U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez… Nastavite čitati…