Natječaj – Dječji vrtić Crvenkapica, za radno mjesto – odgojitelj/ica

Za radno mjesto – odgojitelj/ica 1 izvršiteljica, rad na određeno puno radno vrijeme, zamjena odgojiteljice na bolovanju.

UVJETI: prema Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.). Prijave na natječaj podnose se na adresu Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ i Dječjeg vrtića, te mrežnim stranicama Grada Iloka.

Natječaj je otvoren od 01.03.2019. – 08.03.2019.

Prijavi treba priložiti:

– životopis vlastoručno potpisan
– dokaz o hrvatskom državljanstvu
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– svjedodžba o položenom stručnom ispitu
– uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
– uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku, ne starije od šest mjeseci
– uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od šest mjeseci

Bookmark the permalink.

Comments are closed.