Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2019. godinu

Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. donosi

ODLUKU

o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2019. godinu

U prilogu možete preuzeti dokument

Bookmark the permalink.

Odgovori