Poziv na dostavu ponuda nabave usluga – najam opreme za mobilno klizalište

Ilustracija natječaji

Opis predmeta nabave Predmet nabave je : NAJAM OPREME ZA MOBILNO KLIZALIŠTE CPV oznaka: 92330000 Opseg ili količina predmeta nabave Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana  u Prilogu I. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika. Troškovnik se nalazi u… Nastavite čitati…