Obavijest o provođenju javne rasprave prijedloga plana upravljanja područjima ekološke mreže stepska staništa kod Bapske, Opatovca i Šarengrada

Na temelju odredbe članka 138. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. stavka 1., 3. i 4. i članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) te Odluke Upravnog vijeća o upućivanju Prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže Stepska staništa kod Bapske (HR2001500), Opatovca (HR2001501) i Šarengrada (HR2001502) za razdoblje od 2023. do 2032. godine na javnu raspravu, donesene 8. lipnja 2022. na 2. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije (KLASA: 612-07/22-01/14, URBROJ: 2196-88-22-1), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije objavljuje:

Obavijest o provođenju javne rasprave Prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže Stepska staništa kod Bapske (HR2001500), Opatovca (HR2001501) i Šarengrada (HR2001502) za razdoblje od 2023. do 2032. godine

Javna rasprava za Prijedlog Plana upravljanja područjima ekološke mreže Stepska staništa kod Bapske, Opatovca i Šarengrada za razdoblje od 2023. do 2032. godine (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana upravljanja), započet će 22. lipnja 2022. godine i trajat će do 22. srpnja 2022. godine. Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućen je uvid u Prijedlog Plana upravljanja i to:

  • Na internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, odnosno internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije: https://www.vusz.hr/
  • U prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, na adresi: Trg Vinkovačkih jeseni 1, 32100 Vinkovci, i to radnim danom od 8:00 do 14:00 sati

Za vrijeme trajanja javnog uvida prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti se dostavljaju zaključno s danom završetka javnog uvida, na sljedeće načine:

  • Dati u zapisnik za vrijeme izlaganja
  • Dostaviti u pisanom obliku na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, Trg Vinkovačkih jeseni 1, 32100 Vinkovci, s naznakom „Očitovanje na Prijedlog Plana upravljanja“
  • Dostaviti putem elektroničke pošte: zastita.prirode.vsz@gmail.com

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja održat će se 30. lipnja 2022. godine (četvrtak), s početkom u 8:30 sati, u prostorijama velike Županijske vijećnice, na adresi: Glagoljaška ulica 27 A, 32100 Vinkovci.

Svi zainteresirani koji žele sudjelovati na javnom izlaganju mogu se prijaviti na e-mail adresu: zastita.prirode.vsz@gmail.com, najkasnije do utorka, 28. lipnja 2022. godine, s naznakom „Stepska staništa”.

Preuzmite dokument obavijesti:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.