Obavijest o predstavi i podjeli paketića djeci povodom blagdana sv. Nikole

Draga djeco! Kako bi vas razveselili u ovo Božićno vrijeme, a povodom obilježavanja dana sv. Nikole, Grad Ilok će obilježiti taj dan 5. prosinca 2022. u 17:00 sati u prostoriji aneksa Grada Iloka (dvorište upravne zgrade Grada Iloka), Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, Božićnom predstavom i podjelom paketića svoj djeci koja nisu upisana u redovne programe vrtića i ne idu u školu. Ostala djeca koja redovno pohađaju vrtić, predškolski program i osnovnu školu 1. –… Nastavite čitati…

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA ILOKA ZA 2023. GODINU

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), a u vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i člankom 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 19/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21) Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med., dana 30. studenoga 2022. godine donosi     ODLUKU O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA ILOKA… Nastavite čitati…