Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka – PROČIŠĆENI TEKST

Grb Grada Iloka

ODLUKA o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka PROČIŠĆENI TEKST   Članak 1. Osniva se Stožer civilne zaštite Grada Iloka. U Stožer civilne zaštite Grada  Iloka imenuju se načelnik, zamjenik načelnika i članovi Stožera. Članak 2. mr.sc. Ivana Arambašić dipl.iur, imenuje se za načelnika Stožera civilne zaštite Grada Iloka. Članak 3. Ivan Klasanović, imenuje se zamjenikom načelnika Stožera civilne zaštite Grada Iloka. Članak 4. Za članove Stožera civilne… Nastavite čitati…

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka

Grad Ilok - gradska uprava

ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka   Članak 1. U članku 4. stavku 1. Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka („Službeni glasnik“ Grada Iloka 6/21, 8/21, 10/21, Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka KLASA: 810-01/20-01/09 URBROJ: 2196/02-01-21-31 od  30. studenoga 2021. godine)… Nastavite čitati…

Odluka o davanju na privremeno ili povremenom korištenju prostora u objektima u vlasništvu Grada Iloka

Odluka  o davanju na privremeno ili povremenom korištenju prostora u objektima u vlasništvu Grada Iloka   I.OPĆE ODREDBE Članak 1. Odlukom o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se uvjeti i način davanja privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Grada Iloka (u daljnjem tekstu Grada). Članak 2. Prostori iz članka 1. ove Odluke su: – prostori javne namjene (društveni domovi,… Nastavite čitati…

Akti 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Novine ilustracija

Na poveznici niže možete preuzeti akte 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka: Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora gospodarstvu na području Grada Iloka Odluka o izradi Strategije zelene urbane obnove za područje Grada Iloka za razdoblje 2023. – 2033. godine Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Iloka Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Iloka Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2023. godinu Rješenje o izmjeni… Nastavite čitati…