Akti 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Na poveznici niže možete preuzeti akte 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka: Izvjesce-o-izvrsenju-Programa-potpora-gospodarstvu-na-podrucju-Grada-Iloka-za-2022.-god. za potpos Odluka-o- dopunama Odluke-o-izvrsavanju-Proracuna-Grada-Iloka-za-2023.-godinu (3) Zaključak Zidine