POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Referent – komunalni redar

Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto referent – komunalni redar KLASA: 112-01/23-01/14, URBROJ: 2196-02-03-23-1 koji je objavljen u Narodnim novinama, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme KLASA: 112-01/23-01/14, URBROJ: 2196-02-03-23-6, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje

 

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI,

TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO

Referent – komunalni redar

 

 

Za kandidate prijavljene na natječaj za prijam čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

 

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

  1. Željko Cerovski,
  2. Dejan Babić,
  3. Damir Mlađen.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se u utorak, 11. srpnja 2023. god. u 9,00 sati u gradskoj vijećnici Grada Iloka. Izvori za provedbu testiranja nalaze se na web stranici Grada Iloka.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju. Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja će nakon testiranja istog dana provesti intervju.

 

 

Predsjednik/ca povjerenstva

Poziv na testiranje

Bookmark the permalink.

Comments are closed.