Sufinanciranje troškova stanovanja Grad Ilok 2018. godina

Svim korisnicima sufinanciranja troškova stanovanja Grad Ilok je u cijelosti podmirio uplate za 2017. godinu zaključno sa 31.12.2017. stoga molimo građane da od 22. siječnja mogu žurno načiniti obnovu zahtjeva za sufinanciranje troškova stanovanja u 2018. godini. Zahtjeve mogu podnijeti svi oni građani koji su korisnici centra za socijalnu skrb i ostvaruju pravo na “zajamčenu minimalnu naknadu”, do 10.veljače 2018.godine (soba broj 25).   SVIM ZAHTJEVIMA PODNESENIM NAKON NAVEDENOG DATUMA PRAVO ĆE BITI PRIZNATO DANOM PODNOšENJA… Nastavite čitati…

Poziv na intervju, zapošljavanje na projektu “Zaželi – Grad Ilok”, program zapošljavanja žena

Na temelju oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Radnice za potporu i podršku osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju -projekt „ZAŽELI- GRAD ILOK“ -program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05.009 (KLASA: 100-01/17-01/05 URBROJ: 2196/02-01-18-07 od 05. siječnja 2018. god.) i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva od 22.siječnja 2018. god., povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje: POZIVNA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI Kandidati čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju… Nastavite čitati…

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Iloka

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Iloka, putem prikupljanja pisanih ponuda. Predmet prodaje su nekretnine iz dokumenta na poveznici ispod, iste se nalaze na području grada Iloka, čiju je tržišnu vrijednost procijenilo Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Slavonija i Baranja, Ispostava Vukovar, Porezno mjesto Ilok i Centar za vještačenje i procjene d.o.o., za vještačenje, procjene, inženjering i konzalting. NAPOMENA: U slučaju postojanja posjeda treće osobe na nekretninama kupac je dužan o svom… Nastavite čitati…

Projekt U čem’ je problem? – Analiza prioriteta za razvoj politika za mlade

Projekt ”U čem’ je problem?” provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak kroz program ERASMUS+, Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike, od 1. veljače 2017. do 31. siječnja 2018. godine. Projekt „U čem’ je problem?“ proizašao je iz potrebe veće participacije mladih u društvu, odnosno procesu donošenja odluka i kreiranju politika za mlade. Pasivnost mladih u demokratskom životu i na tržištu rada u velikoj je mjeri rezultat nepoticajnog okruženja i nepostojanja uvjeta za osmišljavanje… Nastavite čitati…

Promijenjen rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2017. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), te članka 3. i članka 5. Programa potpora poljoprivredi na područjuGrada Iloka 2017.-2018. godine(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 08/17), gradonačelnicaGrada Iloka objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2017. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine Članak 1. Grad Ilok će u 2017. godini odobravati potpore… Nastavite čitati…

Rok za Podnošenje novih i nadopunu postojećih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u 2018. godini

Od 1. siječnja 2018. godine do 15. veljače 2018. godine, mogu se podnositi novi zahtjevi za stambeno zbrinjavanje, kao i nadopunjavati postojeći zahtjevi, sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”, br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15). Novi zahtjevi za stambeno zbrinjavanje, nadopune postojećih zahtjeva objavljenih na listama prvenstva za 2017. godinu, kao i predaja novih te nadopune postojećih zahtjeva bivših nositelja stanarskih prava čiji se zahtjevi sukladno Zakonu ne objavljuju… Nastavite čitati…

PONIŠTENO – Prijam u radni odnos na određeno vrijeme projekt ZAŽELI – Grad Ilok program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009

Oglas je poništen Odlukom na poveznici: Odluka o poništavanju Oglasa Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje: OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme projekt „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009 U Gradu Iloku, na radno mjesto: RADNICA ZA POTPORU I PODRšKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU – projekt „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja… Nastavite čitati…

Poziv na iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške za osobe starije životne dobi u nepovoljnom položaju

Poziv na iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške za osobe starije životne dobi u nepovoljnom položaju – u sklopu projekta „ZAŽELI – GRAD ILOK“ – program zapošljavanja žena, UP. 02. 1. 1. O5. 0009 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali GRAD ILOK – u sklopu projekta „ZAŽELI – GRAD ILOK“ – program zapošljavanja žena, UP.02.1.1.05.0009 objavljuje poziv za iskaz interesa za korištenje socijalne usluge potpore i podrške… Nastavite čitati…

Obavijest o prodaji – k.č.br. 130 u k.o. Bapska, oranica, površine 0,6874 ha, tržišna cijena iznosi 29.901,90 kn

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka.Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje… Nastavite čitati…

Plan rada dimnjačarskog obrta VITLO Vinkovci na području Grada Iloka

Djelatnici dimnjačarskog obrta vršit će usluge kontrole i čišćenja dimnjaka u slijedećim mjestima:   ILOK, BAPSKA, šARENGRAD i MOHOVO 13,14,15, i 16.12.2017.god u vremenu od 7,30 do 15,00 sati   Svi korisnici  koji ne budu nađeni kod kuće u radnom vremenu bit će im ostavljena „ OBAVIJEST „ da je dimnjačar dolazio radi vršenja čišćenja dimnjaka, tako da mogu u roku 2 dana dogovoriti novi termin čišćenja.   Za sve informacije mogu se obratiti na tel: 032 – 367-819…. Nastavite čitati…