Odluka o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Iloka na korištenje udrugama

Ovom Odlukom o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Iloka dodjeljuju se organizacijama civilnog društva odnosno udrugama s područja Grada Iloka, poslovni prostori u vlasništvu Grada Iloka koji se daju u zakup radi provođenja njihovih programa, projekata i aktivnosti.

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 27. ožujka (utorak) 2018. god. u 18,00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13. • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu DNEVNI RED: 1. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje 1.7.-31.12.2017. god. Izvjestitelj: Marina Budimir 2. Donošenje: a) Odluke o prodaji plinske mreže u vlasništvu Grada Iloka b) Odluke o utvrđivanju početne cijene za prodaju plinske mreže u vlasništvu Grada Iloka Izvjestitelj: Tatjana Faletar… Nastavite čitati…