Poziv na uvodnu radionicu programa Aktivni u Zajednici

Zaklada Slagalica i Grad Ilok pozivaju sve zainteresirane građane na predstavljanje programa „Aktivni u zajednici“ koje će se održati dana 15. ožujka 2018. godine u 17.30 sati u prostorijama Kurije Brnjaković, na adresi Trg sv. Ivana Kapistrana 5.   Grad Ilok je temeljem Javnog poziva odabran za provedbu programa „Aktivni u zajednici“, a cilj kojeg je povećati društveni kapital. U suradnji s građanima, organizacijama, poduzetnicima i raznim drugim dionicima pojedine lokalne zajednice želimo riješiti konkretni… Nastavite čitati…

Konkurentnost turističkog gospodarstva – Javni poziv za kandidiranje projekata – Otvoren do 20. 3. 2018.

  JAVNI POZIV /.pdf PROGRAM /.pdf Upute za prijavitelje /.pdf Upute za ispunjavanje prijave /.pdf Obrazac prijave KTG/18 /.pdf Obrazac opisa projekta /.docx Obrazac proračuna /.xlsx Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx Privremeno izvješće o namjenskom utrošku sredstava /.docx Konačno izvješće o završetku projekta /.docx U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, ministarstvo turizma ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni… Nastavite čitati…

Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka, na svojoj 8. sjednici održanoj 8. veljače 2018. godine donosi   ODLUKU o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta   Članak 1. Ovom se odlukom utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć) te visina i način isplate novčane pomoći koju, u okviru pronatalitetne politike Grada Iloka, osigurava… Nastavite čitati…

Odluka o odabiru kandidatkinja u projektu Zaželi – Grad Ilok

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-27, od 30. listopada 2017. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0009, KLASA: 910-04/17-07/35, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1, od 01. prosinca 2017. godine, članka 12. Zakona o radu („Narodne novine“ 93/14 i 127/17), nakon provedenog Oglasa  za prijam u radni odnos objavljenog na… Nastavite čitati…

Poziv predstavnicima udruga na predavanje 22.02.2018. godine

Grad Ilok poziva sve predstavnike udruga s područja Grada Iloka na predavanje na kojem će se predstaviti:   JAVNI POZIV Za financiranje programa/projekata udruga iz proračuna Grada Iloka za 2018. godinu   Sve udruge koje žele ostvariti financijsku potporu za provođenje svojih aktivnosti, dužne su prijaviti svoje projekte na ovaj Javni poziv. Predavanje će se održati u četvrtak 22. veljače 2018. godine u Kuriji Brnjaković s početkom u 19:00 sati.

PU Vukovarsko-srijemska – Poziv na povećani oprez od prijevara

Pozivamo građane na povećani oprez te da ne nasjedaju na priče i ponude osoba koje ih kontaktiraju s nepoznatih telefonskih brojeva te da budu posebno oprezni priliko puštanja nepoznatih osoba u svoje domove kao i prilikom davanja svojih osobnih podataka. Upozoravamo građane na prijevare, kojom prilikom počinitelji prijevara na neutvrđen način uspijevaju prikupiti podatke o rođacima hrvatskih državljana koji žive u inozemstvu te ih potom kontaktiraju radi njihovih navodnih problema s dokumentima, liječenjem i sl.,a… Nastavite čitati…

Odluka o medicinskim uslugama specijaliste – kirurga

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi     O D L U K U o medicinskim uslugama specijaliste – kirurga     Članak 1.   Grad Ilok zaključit će ugovor sa dr. med. Marijom Begovićem, spec. kirurgije o obavljanju medicinskih usluga u Ambulanti Ilok Doma zdravlja Vukovar, kao i sa med. sestrom Vlastom Naimarević, za 2018. godinu.   Članak 2.   Za svaku izvršenu… Nastavite čitati…

Odluka o medicinskim uslugama specijaliste – oftalmologa

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi     O D L U K U o medicinskim uslugama specijaliste – oftalmologa   Članak 1.   Grad Ilok će zaključiti ugovor sa dr.med. Areta Suvaljko, spec. oftalmolog, o obavljanju medicinskih usluga u Optici Ilok, za 2018. godinu.   Članak 2.   Za svaku izvršenu obvezu (po jednom dolasku) prema ovom Ugovoru Grad Ilok će Izvršitelju isplatiti… Nastavite čitati…

Odluka o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka   Članak 1.             Grad Ilok ovlašćuje Blaženku Gazafi, na radnom mjestu voditelj – izvršitelj Odsjeka za pružanje socijalnih usluga u Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka za obavljanje poslova vezanih za socijalnu skrb sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi… Nastavite čitati…