Sondiranje terena za projektiranje sanacije klizišta u Iloku

U siječnju 2015.godine došlo je do propadanja ulice Zrinskih Frankopana u Iloku pri čemu se otvorio ponor 3m širine i 6 metara dubine.

Tada se dvorišna ograda naše sugrađanke strovalila u nastalu jamu te je postojala opasnost da se i njezina kuća uruši, zbog čega je morala biti evakuirana na sigurno.

To je bio jedan nesvakidašnji,zastrašujući prizor koji je ostavio trag u sjećanju naših građana. Mnogi se i danas ne osjećaju ugodno stojeći pred tim kraterom.

U međuvremenu nije došlo do dodatnog urušavanja, no svakako treba započeti sa sanacijom, jer je teren izrazito nestabilan. Sredstva u proračunu su planirana još u jesen 2018. godine za 2019.godinu, no zbog kasnog donošenja proračuna u travnju 2019.godine i prijevremenih izbora Javni poziv za dostavu ponuda za sanaciju klizišta objavljen je tek krajem 2019. godine.

Izabrana je tvrtka Monterra d.o.o. za izradu geotehničkog elaborata i projektiranje.

Tvrtka Monterra d.o.o. registrirana je u Rijeci, a specijalizirana je za izvođenje radova u području geotehnike.

Time smo započeli potrebne korake za sanaciju klizišta koje ugrožava stanovnike i ulice Zrinski Frankopan, ali i ulice Vladimira Nazora u Iloku.

28.travnja,2020. započinje geomehaničko istražno sondiranje gdje se utvrđuje razina podzemne i procjedne vode, a nakon toga se vrši i laboratorijsko ispitivanje dobivenog tla i izrađuje se geotehnički elaborat te se pristupa projektiranju sanacije klizišta i dobivanju građevinske dozvole.

Grad Ilok je osigurao vlastita sredstva u proračunu za projektiranje u iznosu 248.500,00 kn koliko iznose navedeni radovi s PDV-om, no zatražili smo sufinanciranje od nadležnog ministarstva na natječaju koje je u međuvremenu bilo raspisan te se nadamo pozitivnom odgovoru.

Zahvaljujem se Kom-Iloku d.o.o. za potrebnu i pravovremenu pripremu terena za današnje sondiranje, ali i građanima za datu suglasnost na čijim katastarskim česticama se uzimaju uzorci kako bismo mogli započeti potrebne radnje. Posebna zahvala obitelji Horvatović na upornosti i strpljivosti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.