Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Preuzmite dokument odluke:

KLASA: 100-01/21-01/01
URBROJ: 2196/02-01-21-67
U Iloku, 20.04.2021.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13,4/18,09/19,04/20), Gradonačelnica Grada Iloka donijela je:

ODLUKU

O izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci Grad Ilok

Program: Revitalizacija javnih površina na području Grada Iloka

Članak 1.

U radni odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci odabrani su kandidati:

 • Lidija Knezević
 • Katica Pavlini
 • Matilda Pudelka
 • Monika Tot
 • Pavle Gajčević
 • Miluska Sabo
 • Željka Križka
 • Željko Zolnan
 • Ana Jović
 • Josip Ripić
 • Boženka Slanček
 • Nikica Bošnjak
 • Josip Đaković
 • Ruženka Liptak
 • Jasna Filko
 • Zdenka Bakić
 • Željka Koza
 • Černi Milko
 • Mato Dukić
 • Mira Gruić

Članak 2.

Grad Ilok je uputio javni poziv za prijema osoba u radni odnos na odredeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na poslovima održavanja javnih površina na području Grada Iloka.

Na poziv se odazvalo 60, kandidata te je odabrano 20 radnika za navedene poslove.

Sa kandidatima će se sklopiti ugovor o radu.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objavljivati.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.