Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu

Grad Ilok objavio je Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava iznosi 580.000,00 kuna. Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna. Grad Ilok će financirati projekte/programe iz tri prioritetna područja: Prioritetno područje 1 – Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – 450.000,00 kn Prioritetno područje 2 – Djelatnost kulturno umjetničkih društava i manifestacija –      70.000,00 kn Prioritetno… Nastavite čitati…

Dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), te članka 3. i članka 5.  Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 08/17), gradonačelnica Grada Iloka objavljuje   JAVNI POZIV   za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu  Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine     Članak 1.  … Nastavite čitati…

Promijenjen rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2017. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), te članka 3. i članka 5. Programa potpora poljoprivredi na područjuGrada Iloka 2017.-2018. godine(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 08/17), gradonačelnicaGrada Iloka objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2017. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine Članak 1. Grad Ilok će u 2017. godini odobravati potpore… Nastavite čitati…

Poziv na iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške za osobe starije životne dobi u nepovoljnom položaju

Poziv na iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške za osobe starije životne dobi u nepovoljnom položaju – u sklopu projekta „ZAŽELI – GRAD ILOK“ – program zapošljavanja žena, UP. 02. 1. 1. O5. 0009 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali GRAD ILOK – u sklopu projekta „ZAŽELI – GRAD ILOK“ – program zapošljavanja žena, UP.02.1.1.05.0009 objavljuje poziv za iskaz interesa za korištenje socijalne usluge potpore i podrške… Nastavite čitati…

Javni poziv za dostavu prijave za rad na Programu: Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava kroz mjeru Od mjere do karijere”

REPUBLIKA HRVATSKAVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK 32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13 Tel: (032)592-950; fax: (032)592-966 KLASA: 100-01/ 17-01/09URBROJ: 2196/02-05-17-1 U Iloku,07. prosinac 2017. Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13.), a sukladno Programu: Sanacija nerazvrstanih cesta u Gradu Iloku „Od mjere do karijere ” – Javni rad – Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje: JAVNI POZIV za dostavu prijave za rad na Programu: Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara… Nastavite čitati…

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2017. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), te članka 3. i članka 5. Programa potpora poljoprivredi na područjuGrada Iloka 2017.-2018. godine(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 08/17), gradonačelnicaGrada Iloka objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2017. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine Članak 1. Grad Ilok će u 2017. godini odobravati potpore… Nastavite čitati…

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka

Na temelju članka 6., 7. i 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), pozivamo sve građane i pravne osobe s područja Grada Iloka da predlože fizičke i pravne osobe zaslužne za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Iloka

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove Savjeta mladih Grada Iloka i njihovih zamjenika koji se osniva u cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih grada Iloka.

POZIV na javni uvid u strategiju razvoja Grada Iloka

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK   32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13 Tel: (032)592-950; fax: (032)592-966 KLASA: 363-01/15- 01/29 URBROJ: 2196/02-01- 16-18  U Ilok, 14. lipnja 2016. godine   Na temelju Odluke o pokretanju postupka izrade Strateškog razvojnog programa Grada Iloka KLASA: 363-01/15- 01/29, URBROJ: 2196/02-02- 15-01 od 14. travnja 2015. god., Grad Ilok objavljuje:   POZIV NA JAVNI UVID U STRATEGIJU RAZVOJA GRADA ILOKA ZARAZDOBLJE 2016.-2020. GOD. TE DEFINIRANJA STRATEšKIH PROJEKATA   I. Grad Ilok… Nastavite čitati…