Oduka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Iloka unutar mjere 07

Daje se suglasnost za kandidiranje unutar Mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 na Podmjeru 2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i u štednju energije”, Tip operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”

Bookmark the permalink.

Odgovori