Edukativna radionica

Predavačica: Romana Lekić, pomoćnica dekana na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment u Zagrebu. Posljednjih je nekoliko godina intenzivno sudjelovala u projektima razvoja posebnih oblika turizma i DMK (destinacijskih menadžment kompanija) kao predavačica te vanjski suradnik Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma, Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA-e) te drugih institucija, organizacija i razvojnih agencija iz Hrvatske i inozemstva. Dugi je niz godina radila kao trener i konsultant za područje turizma i kulture, ključni je ekspert… Nastavite čitati…