6. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 14. prosinca (četvrtak) 2017. god. u 18,00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.

 

 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

 

DNEVNI RED:

 • 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka u 2017. god.
 • Izvjestitelj:Josip Kovač, načelnik Stožera civilne zaštite
 • 2. Smjernice za organizaciju i razvojsustava civilne zaštite za razdoblje od 2017.-2020godine na području Grada Iloka
 • Izvjestitelj: Josip Kovač,načelnik Stožera civilne zaštite
 • 3. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Iloka za 2018. god.
 • Izvjestitelj: Josip Kovač, načelnik Stožera civilne zaštite
 • 4. Donošenje Odluke izmjeni Odluke o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada „Božino brdo“ u Iloku
 • Izvjestitelj: Ivan Klasanović
 • 5. Donošenje Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave
 • Izvjestitelj: Ivan Klasanović
 • 6. Izvješće o radu Ureda za međunarodnu suradnju TINTL za 2017.
 • Izvjestitelj: Mladen Markešić
 • 7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Grada Iloka
 • Izvjestitelj: Đurđica Tilović
 • 8. Donošenje Odluke oizmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Iloka
 • Izvjestitelj: Đurđica Tilović
 • 9. Donošenje Plana Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu sa Projekcijom za 2019. i 2020. godinu (zajedno sa Planom financiranja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Planom financiranja Muzeja grada Iloka, Planom financiranja Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok, Planom financiranja Javne vatrogasne postrojbe Ilok, Planom održavanja komunalne infrastrukture, Planom gradnje komunalne infrastrukture, Planom nabave i Planom razvojnih programa) i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu
 • Izvjestitelj: Đurđica Tilović
 • 10. Različito

Materijali: 6.sjednica_GV.zip

Bookmark the permalink.

Comments are closed.