Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – zamjena do povratka radnice sa bolovanja projekt ZAŽELI – Grad Ilok – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije br. 11/13, 4/18.), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje:

OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme- zamjena do povratka radnice sa bolovanja projekt „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009

U Gradu Iloku, na radno mjesto:

1. RADNICA ZA POTPORU I PODRšKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU – projekt „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009 – 1 izvršiteljica

2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – zamjena do povratka radnice sa bolovanja

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Iloka

5. Opis poslova:

Obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrjeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi),

• nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština,
• pomoć pri odlasku u šetnju,
• obavljanje drugih svakodnevnih poslova

6. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u radni odnos, a to su:
a) punoljetnost
b) hrvatsko državljanstvo
c) najviše završena srednja škola, završena osnovna škola nije uvjet
d) vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

s posebnim naglaskom na:

• starije od 50 godina,
• žene s invaliditetom,
• žrtve trgovanja ljudima,
• žrtve obiteljskog nasilja,
• azilantice,
• mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
• liječene ovisnice,
• povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
• pripadnice romske nacionalne manjine,
• osobe slabijeg imovinskog stanja i
• beskućnice.

7. Uz obrazac prijave kandidati su dužni priložiti:

1. Životopis
2. Presliku Osobne iskaznice
3. Presliku dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena.
4. Potvrdu HZZ-a (datum izdavanja nakon objave javnog poziva)
5. Vlastoručno potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje za osobe koje imaju završenu osnovnu ili srednju školu

*Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Obrazac prijave kao i obrazac izjave o pristanku na osposobljavanje za jedan od programa: njegovateljica, gerontodomaćica, dadilja, maserka, pomoćnica u nastavi u radu s učenicima s teškoćama, obavljanje osnovnih poslova manikure ili drugo može se dobiti u Gradu Iloku , Trg Nikole Iločkog 13, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na internet stranici Grada Iloka: www.ilok.hr.

NAPOMENA: Odabrana kandidatkinja koja ima završenu osnovnu ili srednju školu obvezna je pohađati i završiti jedan od programa osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa zamjena do povratka radnice sa bolovanja.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Prijave moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Grada Ilok, www.ilok.hr

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

GRAD ILOK, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, putem pošte ili osobno najkasnije do 18.06.2018. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom: Za natječaj „ZAŽELI“ – GRAD ILOK – program zapošljavanja žena.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Ilok zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Oglas i Obrasce preuzmite na poveznici: Dokumentacija ili u prostorijama Gradske uprave.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.