Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja

Temeljem članka 39. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) te članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2017. godine, donosi

  

 

RJEšENJE

o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja

 

 

Članak 1.

 

U Odbor za izbor i imenovanja imenuju se:

  1. LIDIJA VRANKOVIĆ KNAPČEK, predsjednik
  2. MARIJA DOBOšEVIĆ, zamjenik predsjednika
  3. MAGDALENA PRSKALO, član
  4. ANDJELKO PROKOPEC, član
  5. ŽELJKO PRSKALO, član

 

Članak 2.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori