Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Na temelju odluke Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka Ur.br. 301 – 20, od 10. rujna 2020. godine, u skladu s odredbama članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. Zakona o muzejima (NN br. 61/18 i 98/19) i članaka 39. i 40. Statuta Muzeja grada Iloka Ur.br. 169-19 od 8. kolovoza 2019. i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Iloka, Ur.broj. 56 – 20, od 5. veljače 2020. Upravno vijeće Muzeja grad Iloka raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Preuzmite dokument natječaja:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.