Poziv na prijavu za trening program “Specijalizirani softveri”

U sklopu projekta FED CCNET, imate priliku na sveobuhvatan trening program „Specijalizirani softveri”.

Obuka će trajati ukupno 120 sati u periodu od veljače do travnja 2021. i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela te će obuhvatiti sve bitne informacije i praktične vježbe za dizajn proizvoda, izradu prototipa na 3d printeru i printanje na ploteru.

Trening program održavati će se u Kuriji Brnjaković u Iloku s potrebnom opremom, na adresi Trg Svetog Ivana Kapistrana 5.

Početak obuke planiran je krajem veljače 2021. godine.

Kome je namijenjena obuka?

Trening program „Specijalizirani softveri” namijenjen je svim osobama koje se žele upoznati sa softverima za dizajniranje proizvoda, izradu prototipa na 3D printeru i printanje na ploteru, s rukovanjem opremom i softverima, dizajniranjem proizvoda, izradom prototipa na 3D printeru i printanjem na ploteru, svima koji žele proširiti svoje postojeće znanje i steći novo, poduzetnicima početnicima te svim nezaposlenima ili zaposlenim zainteresiranim osobama.

Kakva znanja ćete steći?

Usvojiti ćete osnovna znanja samostalnog dizajniranje proizvoda, samostalne izrade prototipa, samostalnog printanja na ploteru kao i teorijska i praktična znanja za rukovanje opremom i softverima.

Kako se prijaviti?

Obuka je besplatna za sve polaznike, a broj mjesta je ograničen na 15. Rok za prijavu je 20. veljače 2021.

Projekt prekogranične suradnje FED CCNET – “Fostering of cross-border business environment through development of business competence centres and Networks” u prijevodu “Poticanje prekograničnog poslovnog okruženja kroz razvoj poslovnih centara za kompetentnost i mreža” provodi Općina Lovas kao vodeći partner. Projektni partneri su Općina Bač i Grad Ilok.

Projekt je sufinanciran iz sredstava Europske unije, iz programa prekogranične suradnje Interreg – IPA CBC Croatia – Serbia 2014. – 2020.

Trajanje projekta je 24 mjeseca. Vrijednost projekta je 721.658,41 eura.

Za više informacija posjetite https://lovas.hr/fedccnet/.

Prijavni obrazac potrebno je ispuniti i poslati na: fed.ccnet@ilok.hr. Kontakt osoba je Marija Dobošević.

Preuzmite obrazac za prijavu:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.