18. KUP ŠRU Karas Ilok u lovu ribe udicom na plovak

Natjecanje je održano na Iločkom Dunavcu u terminu od 09.00-12.00 sati. Odaziv ekipa je bio zadovoljavajući tako da je od planiranih šesnaest ekipa nastupilo četrnaest ekipa iz naše županije i susjedne Vojvodine što je ovom natjecanju dalo i međunarodni karakter. Vremenski uvjeti su nam išli na ruku tako da se lovilo po prekrasnom sunčanom jesenjem  danu. Postignuti su slijedeći rezultati:  mjesto USR šaran Gložan             9 negativnih bodova mjesto šRU Ribič… Nastavite čitati…

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Iloka

Na temelju članka 41. i 42. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na 11. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine, donosi slijedeću   ODLUKU o socijalnoj skrbi Grada Iloka   I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći (u daljnjem tekstu: pomoći) u… Nastavite čitati…

Obavijest o provođenju sustavne deratizacije – Jesenska deratizacija

Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97 provoditi će sustavnu jesensku deratizaciju temeljem Ugovora  u mjestima: 01. 10. –  Mohovo 02. 10. – šarengrad, Bapska 03.10. – Bapska 04. – 12.10. – Ilok u  vremenu od 08,00h  do 15,00h. U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin.   Provođenje deratizacije temelji se na                 – Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (… Nastavite čitati…

Čestitka povodom Međunarodnog dana starijih osoba,1.listopada

Danas na Međunarodni dan starijih osoba, svim starijim osobama sugrađanima Grada Iloka s naseljima šarengrada,Bapske i Mohova, generacijama koje su svojim radom i požrtvovnošću ugradile dio sebe u našu današnjicu čestitam njihov dan. Međunarodni dan starijih osoba je prilika da se prisjetimo cijelokupnog doprinosa starijih osoba . Mnogo toga vrijednog ostavili ste nam u naslijeđe i na nama je da uzvratimo zahvalnošću i brigom. Uvažavanje i razumijevanje starijih osoba temelj je svakog razvijenog društva, u čemu je Grad Ilok kroz… Nastavite čitati…