Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka KLASA: 061-01/18-01/01 URBROJ: 2196/02-02-18-01 od 13. rujna 2018. god. i članka 28. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/11 i 04/18) Gradsko vijeće Grada Iloka, na 13. sjednici održanoj 4. listopada 2018. godine donijelo je

 

 

ODLUKU

o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka

 

 

Članak 1.

Gradsko vijeće imenuje Povjerenstvo koje čine:

  1. Dubravka Tomšik – predsjednik iz redova vijećnika,
  2. Renata Banožić – područje kulture,
  3. Ilija Pole – područje hrvatski branitelji Domovinskog rata,
  4. Damir Remenar – područje gospodarstva i inovacija, tehničke kulture,
  5. Ivan Bošnjak – područje športa,
  6. Mirta Rac Papak – područje obrazovanja i pravo,
  7. Aleksandar Knapček – slovačka nacionalna manjina.

 

Članak 2.

Povjerenstvo izrađuje pisani izvještaj o svom radu i mišljenje s obrazloženjem o pojedinačnim prijedlozima za dodjelu javnih priznanja.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori