Odluka o sufinanciranju radova u Srednjoj školi Ilok

Temeljem članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradonačelnica Grada Iloka donosi             ODLUKU o sufinanciranju radova u Srednjoj školi Ilok   Članak 1. Grad Ilok će sufinancirati soboslikarsko ličilačke radove u Srednjoj školi Ilok u iznosu od 29.000,00 kn.   Članak 2. Sredstva iz članka 1. osigurana su u Proračunu Grada Iloka i uplatit će se putem računa Srednjoj školi Ilok.   Članak 3. Odluka stupa na… Nastavite čitati…

Odluka o izmjeni odluke o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2018. god.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 42. Statuta Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU O IZMJENI ODLUKE o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2018. god.     Članak 1. Mijenja se članak 1. Odluke o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i… Nastavite čitati…

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine” broj 82/15), članka 6. i 8. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine” broj 37/16) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13 i 4/18), Gradonačelnica dana 26. listopada 2018. godine donosi     ODLUKU o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada… Nastavite čitati…

Odluka o financiranju bonova za promociju dojenja

Temeljem članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradonačelnica Grada Iloka donosi             ODLUKU o financiranju bonova za promociju dojenja   Članak 1. Grad Ilok će financirati poklon bon u vrijednosti 200,00 kn za dječje proizvode, radi obilježavanja Nacionalnog tjedna dojenja u gradu Iloku.   Članak 2. Sredstva iz članka 1. osigurana su u Proračunu Grada Iloka i dodijelit će se mladim majkama i trudnicama s ciljem promocije… Nastavite čitati…

Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2019. godinu

Na temelju članka 19. i 20. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/14), članka 21. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Iloka (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 25/14) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 14. sjednici održanoj 16. listopada 2018. god. donijelo je    ODLUKU o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2019. godinu     Članak… Nastavite čitati…

Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka KLASA: 061-01/18-01/01 URBROJ: 2196/02-02-18-01 od 13. rujna 2018. god. i članka 28. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/11 i 04/18) Gradsko vijeće Grada Iloka, na 13. sjednici održanoj 4. listopada 2018. godine donijelo je     ODLUKU o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka     Članak 1. Gradsko vijeće imenuje Povjerenstvo koje čine: Dubravka Tomšik – predsjednik iz redova vijećnika,… Nastavite čitati…

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka 2018

Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 6., 7. i 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 14. sjednici održanoj 16. listopada 2018. godine donosi   ODLUKU o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka   Članak 1.   Dodjeljuju se slijedeća javna priznanja Grada Iloka:  … Nastavite čitati…

Odluka o dodjeli nagrade za uspjeh

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU o dodjeli nagrade za uspjeh     Članak 1.   Grad Ilok dodjeljuje Mažoretkinjama Grada Iloka kao nagradu financijska sredstva u iznosu od 4.000,00 kuna za postignut izvanredan uspjeh na Državnom prvenstvu mažoretkinja 12. i 13. svibnja 2018. god. u Rovinju, i to u kategoriji juniorski par, Isabella i Lorena Lačok osvojeno drugo mjesto i… Nastavite čitati…