Javni poziv vlasnicima, posjednicima i ovlaštenicima vinograda na području Grada Iloka za 2019. godinu na temu Zlatna žutica vinove loze

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 4/18), gradonačelnica objavljuje:     Javni poziv vlasnicima, posjednicima i ovlaštenicima vinograda na području Grada Iloka za 2019. godinu na temu „Zlatna žutica vinove loze“   I. Ovim javnim pozivom pozivaju se vlasnici, posjednici i ovlaštenici vinograda koji redovito održavaju svoje vinograde, a u susjedstvu imaju zapuštene vinograde i sumnjaju na pojavu zlatne žutice da to prijave Komunalnom redaru radi bržeg i učinkovitijeg… Nastavite čitati…