Poništenje javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce

Na temelju članka 24. stavka 5- Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18) Gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluku o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Preuzmite tekst odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.