Poziv na dostavu ponude usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka

POZIV NA DOSTAVU PONUDE   PREDMET: Nabava usluge:  Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka evidencijski broj: 23/2024   Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj  11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21)  i  Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave  KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. naručitelj Grad Ilok poziva izvršitelja gospodarskog subjekta na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za odabir isporučitelja u postupku  Usluga zbrinjavanja napuštenih… Nastavite čitati…