Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Iloka i popis važećih kandidatura. Preuzmite dokument Izvješća: Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Iloka i popis važećih kandidatura.

Javni poziv za pristup prekograničnoj mreži za povoljno poslovno okruženje

Cilj poziva je proširenje članstva Prekogranične mreže za povoljno poslovno okruženje radi kreiranja pametnog i održivog gospodarskog razvoja u programskom području (Republika Hrvatska i Srbija) cilj je ovog Poziva. Na taj način bi se pružila pomoć malim i srednjim poduzetnicima u razvoju, te bi na taj način imali lakši pristup informacijama. Preuzmite dokumente: Javni poziv za pristup prekograničnoj mreži za povoljno poslovno okruženje Nacrt memoranduma o pristupanju mreži

Odluka o izmjeni javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (‘Narodne novine’ br. 74/14, 70/17 i 98/19), i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 04/18 i 9/19), gradonačelnica Grada Iloka donijela je Odluku o izmjeni javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu Preuzmite dokument Odluke: Odluka o izmjeni javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2020. godini

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), te članka 20. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine, gradonačelnica Grada Iloka objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2020. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine Grad Ilok će u 2020. godini odobravati potpore male vrijednosti za slijedeće aktivnosti: Mjera… Nastavite čitati…

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu

Grad Ilok objavio je Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava iznosi 790.000,00 kuna. Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna. Grad Ilok će financirati projekte/programe iz tri prioritetna područja: Prioritetno područje 1 – Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – 600.000,00 kn Prioritetno područje 2 – Djelatnost kulturno umjetničkih društava i manifestacija – 70.000,00 kn Prioritetno područje… Nastavite čitati…

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja odluke o izmjeni i dopuni odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Iloka. člankom 11. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (‘Narodne novine’, br. 84/2019) propisano je da će jedinica lokalne samouprave uskladiti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u roku od tri… Nastavite čitati…

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova savjeta mladih grada iloka i njihovih zamjenika

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove Savjeta mladih Grada Iloka i njihovih zamjenika koji se osniva u cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih grada Iloka. Preuzmite dokumente poziva: Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova savjeta mladih grada iloka i njihovih zamjenika Prijavnica za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta… Nastavite čitati…

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka u 2019. godini

Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka u 2019. godini i to: Povelja Grada Iloka – počasni građanin Počasnim građaninom Grada Iloka imenuje se fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Iloka, a istakla se naročitim zaslugama za napredak i promicanje ugleda Grada Iloka. Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna POVELJA GRADA ILOKA – POčASNI GRAđANIN. Plaketa Grada Iloka: fizičkim osobama za životno djelo te, fizičkim i pravnim… Nastavite čitati…

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u gospodarstvu u 2019. godini

Grad Ilok će u 2019. godini odobravati potpore male vrijednosti za slijedeće aktivnosti: Mjera 1. Sufinanciranje troškova sudjelovanja na gospodarskim manifestacijama Mjera 2. Sufinanciranje poduzetnika početnika Mjera 3. Poticanje ulaganja u smještajne kapacitete Mjera 4. Sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i uređenja poslovnog prostora Mjera 5. Potpore za otvaranje novih radnih mjesta i samozapošljavanje Mjera 6. Potpora za zakup tržnog prostora na štandovima i klupama na i/ili izvan tržnica na malo Mjera 7…. Nastavite čitati…