Javni poziv za iskaz mišljenja građana Mjesnih odbora Ilok I, Ilok II, Ilok III i Ilok IV

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) gradonačelnica Grada Iloka dana 10. travnja 2019. godine objavljuje   JAVNI POZIV za iskaz mišljenja građana Mjesnih odbora Ilok I, Ilok II, Ilok III i Ilok IV   Članak 1. Statutom Grada Iloka za područje naselja Ilok definirani su mjesni odbori: Ilok I, Ilok II, Ilok III i Ilok IV.   Članak 2. Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir pokreće inicijativu… Nastavite čitati…

Javni poziv – rad na Programu: Revitalizacija javnih površina na području Grada Iloka kroz mjeru Javni rad

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 04/18), a sukladno Programu:  Revitalizacija javnih površina na području Grada Iloka , kroz mjeru Javni rad – Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje:  JAVNI POZIV  za dostavu prijave za rad na Programu:  Revitalizacija javnih površina na području   Grada Iloka kroz mjeru Javni rad – radno mjesto: Radnik/radnica na uređenju okoliša – dvadeset (20) radnika.   U cilju korištenja mjere – Javni rad putem Hrvatskog zavoda… Nastavite čitati…

Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

Na temelju odredaba članka 22. Zakona o obrani (Narodne novine, broj 73/13,75/15,27/16,110/17 i 30/18) pozivamo sve muške osobe, hrvatske državljane rođene 2001. godine i starijih godišta koje do sada nisu uvedene u vojnu evidenciju s prebivalištem na području Županije Vukovarsko-srijemske, poradi uvođenja u vojnu evidenciju po mjestima i terminima kako je navedeno u priloženom dokumentu ispod.

Poziv građanima – SVIMA –

Pozivamo građane da se jave u ured gradonačelnice ukoliko imaju saznanja da je netko od službenika i zaposlenika gradske uprave Grada Iloka tražio novac od građana za određene protuusluge. Naime, zbog učestalih pritužbi građana na rad pojedinih osoba iz gradske uprave u kojima se navode protuzakonita djelovanja i radi potrebe očuvanja ugleda gradske uprave i svih zaposlenika koji pošteno i odgovorno rade svoj posao, molim građane da svoja vlastita iskustva iznesu meni osobno, kako bi… Nastavite čitati…

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje na radu 2018/2019.

Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH” br. 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 4/18), gradonačelnica objavljuje:   JAVNI POZIV za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u  Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka za 2018/19. godinu   I. U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez… Nastavite čitati…

Ispravak Programa potpora male vrijednostiu poljoprivredi

Temeljem članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine„ broj 30/15) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradsko vijeće Grada Iloka na 15. sjednici održanoj 29. studenoga 2018. godine donosi   ODLUKU O ISPRAVLJANJU PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA ILOKA 2018.-2020. GODINE   Članak 1. Ovom Odlukom o ispravljanju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine KLASA: 320-01/18-01/05, URBROJ: 2196/02-02-18-1 od 12. srpnja 2018. godine ispravljaju… Nastavite čitati…

Javni Poziv za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka za 2018/19. godinu

Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH” br. 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 4/18), gradonačelnica objavljuje:   JAVNI POZIV za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka za 2018/19. godinu   I. U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez… Nastavite čitati…

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka za 2018. godinu

Na temelju članka 6., 7. i 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) i članka 13. Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka (KLASA: 061-01/18-01/01 URBROJ: 2196/02-02-18-01 od 13. rujna 2018. god.), Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje                                                                    JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka za 2018. godinu    I. Objavljuje se Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka. Javna priznanja Grada Iloka jesu: Povelja… Nastavite čitati…

Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2018. godinu – drugi dio

Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2018. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa, projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu ostvarile su udruge koje možete pogledati u priloženom dokumentu ispod.