8. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 8. veljače (četvrtak) 2018. god. u 18,00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13. Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu   DNEVNI RED: 1. Izvješće PP Ilok o stanju sigurnosti na području grada Iloka u 2017. godini Izvjestitelj: predstavnik PP Ilok, Ivan Groznica 2. Donošenje: a) Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Iloka b) Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka Izvjestitelj: Lidija… Nastavite čitati…

Izmijenjeno 05.02.2018. – Prijam u radni odnos na određeno vrijeme projekt ZAŽELI – Grad Ilok program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009

U točki 7. briše se točka 6. Potvrda porezne uprave o visini dohodka u protekloj kalendarskoj godini za sve članove kućanstva Sve prijave dostavljene od 02.02.2018. godine nije potrebno ponovo dostavljati. Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje: OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme projekt „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009 U Gradu Iloku, na radno mjesto:… Nastavite čitati…

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt “Zaželi – Grad Ilok – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009

Poništava se Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt “Zaželi – Grad Ilok” – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009, KLASA: 100-01/17-01/05, URBROJ: 2196/02-01-18-07 od 05. siječnja 2018. godine. Ukoliko je netko predao original dokumente, iste može preuzeti u uredu projekta. Odluku možete preuzeti na poveznici ispod.