Odluka o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi:   ODLUKU   o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Iloka za 2018.godinu.   Članak 1. Na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije usvaja se  program mjera i provedbeni plan… Nastavite čitati…

Odluka o zaključivanju Ugovora, Grad Ilok i Josip Lončar

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU     Članak 1. Grad Ilok i Josip Lončar iz Iloka, Vladimira Nazora 118, OIB: 67768757326, zaključili su 14. srpnja 2017. godine ugovor o radu na određeno vrijeme br. 1/17 KLASA: 112-03/17-01/04, URBROJ: 2196/02-01-17-01 za razdoblje od 15. srpnja 2017. do 14. ožujka 2019. godine radi obavljanja poslova na radnom mjestu voditelj projekta „Unapređenje razvoja… Nastavite čitati…

Odluka o zaključivanju Ugovora, Grad Ilok i Mario Vražić

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU   Članak 1. Grad Ilok i Mario Vražić iz Iloka, Stjepana Radića 10A, rođ. 21.09.1983. g., OIB: 33465153222, zaključit će ugovor o radu na određeno vrijeme od 30 mjeseci za razdoblje od 14. prosinca 2017. god. do 13. lipnja 2020. godine radi obavljanja poslova na radnom mjestu asistenta projekta „ZAŽELI“. Članak 2. Za obavljanje poslova iz… Nastavite čitati…

Plan prijma u službu za 2018. godinu

Na temelju članaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08. i 61/11) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi   PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2018. GODINU   Članak 1. Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo i Upravni odjel za pravne i opće poslove… Nastavite čitati…

Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Ilok u 2018. godini

Na temelju članka 16. Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ br. 19/11, 56/11 i 03/13) sukladno Ugovoru od 29.08.2014. godine i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 8. sjednici održanoj 08. veljače 2018. godine donosi     PROGRAM utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području… Nastavite čitati…

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu

Grad Ilok objavio je Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava iznosi 580.000,00 kuna. Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna. Grad Ilok će financirati projekte/programe iz tri prioritetna područja: Prioritetno područje 1 – Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – 450.000,00 kn Prioritetno područje 2 – Djelatnost kulturno umjetničkih društava i manifestacija –      70.000,00 kn Prioritetno… Nastavite čitati…

Obavijest – LAG Natječaj za tip operacije 6.3.1.

Ovim putem želimo obavijestiti sve potencijalne korisnike koji se planiraju prijaviti na prvi LAG natječaj, sukladno Podmjeri 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., kako Savjetodavna služba prilikom izračuna SO (ekonomske veličine) za javljanje na LAG Natječaj za tip operacije 6.3.1. neće uzimati u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 28. veljače 2018.g. 

Plan rada dimnjačarskog obrta VITLO Vinkovci – Veljača 2018.

Djelatnici dimnjačarskog obrta vršit će usluge kontrole i čišćenja dimnjaka u slijedećim mjestima: ILOKBAPSKAšARENGRADMOHOVO 13,14,15, i 16.02.2018.god u vremenu od 7,30 do 15,00 sati Svi korisnici  koji ne budu nađeni kod kuće u radnom vremenu bit će im ostavljena „ OBAVIJEST „ da je dimnjačar dolazio radi vršenja čišćenja dimnjaka, tako da mogu u roku 2 dana dogovoriti novi termin čišćenja. Za sve informacije mogu se obratiti na tel: 032 – 367-819.U slučaju vremenskih nepogoda (… Nastavite čitati…

Dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), te članka 3. i članka 5.  Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 08/17), gradonačelnica Grada Iloka objavljuje   JAVNI POZIV   za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu  Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine     Članak 1.  … Nastavite čitati…