Obavijest o početku javnog uvida u ispravljeni Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka

Javni uvid u ispravljeni Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka obavit će se u trajanju od 15 dana, počevši od 21 . kolovoza 2018. godine do 05. rujna 2018. godine zaključno do 14,00 sati.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine

Članak 1.   Grad Ilok će u 2018. godini odobravati potpore  male vrijednosti za slijedeće aktivnosti:   Mjera 1. Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja za rad u poljoprivredi, Mjera 2. Sufinanciranje troškova pregleda tehničkih sustava u zaštiti bilja (prskalica i raspršivača), Mjera 3. Financiranje natpisnih ploča poljoprivrednih gospodarstava Mjera… Nastavite čitati…

Poziv udrugama za financiranje projekata iz proračuna Grada Iloka za 2019. godinu

U cilju što boljeg osiguranja sredstava za financiranje projekata udruga iz proračuna Grada Iloka za 2019. godinu, pozivamo sve udruge koje namjeravaju prijaviti svoje projekte za financiranje da pošalju kratki plan i program rada s financijskim planom. Plan je potrebno dostaviti poštom na adresu Grada Iloka najkasnije do 31. listopada… Nastavite čitati…

Natječaj: Dječji vrtić “Crvenkapica” Ilok, natječaj – 1 odgojitelj/ca

Dječji vrtić „Crvenkapica“, Ilok, Trg sv.I.Kapistrana 2 na temelju Odluke Upravnog vijeća od 13.08.2018., raspisuje      NATJEČAJ za radno mjesto   odgojitelj/ca 1 izvršiteljica – rad na određeno nepuno radno vrijeme       UVJETI: prema  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.).  Prijave na natječaj podnose se… Nastavite čitati…

Preminuo Helmuth Paar iz Liebocha – veliki prijatelj Grada Iloka

Helmutha Paara Iločani će pamtiti kao jednostavnog čovjeka velikog srca koji je znao svakomu pristupiti i osvojiti ga svojom dobrotom i suosjećanjem. On i njegova žena Magda bili su najaktivniji u pomoći prognanim Iločanima, od progonstva do povratka.  Rado su pomagali sve akcije iločkog patera Flavijana a bili su i… Nastavite čitati…

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu

Grad Ilok objavio je Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava iznosi 50.000,00 kuna. Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći 10.000,00 kuna.   Grad Ilok će financirati projekte/programe iz prioritetnog područja: Prioritetno područje 1 – Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti… Nastavite čitati…

Rješenje o imenovanju Mandatne komisije

Temeljem članka 39. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) te članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2017. godine, donosi     RJEšENJE o imenovanju Mandatne komisije  … Nastavite čitati…

Rješenje o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 29. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) te članka 10. i 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2017. godine, donosi     RJEšENJE o izboru potpredsjednice… Nastavite čitati…

Rješenje o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 29. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) te članka 10. i 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2017. godine, donosi     RJEšENJE o izboru predsjednice… Nastavite čitati…

Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja

Temeljem članka 39. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) te članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2017. godine, donosi      RJEšENJE o imenovanju Odbora za izbor… Nastavite čitati…