Odluke i rješenja Vijeća srpske nacionalne manjine

U prilozima možete preuzeti odluke o usvajanju financijskog plana i programa rada za 2019. godinu te rješenja o izboru predsjenika i zamjenika Vijeća srpske nacionalne manjine. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2019. godinu. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2019. godinu. Odluka o usvajanju Programa rada za 2019. godinu. Odluka o usvajanju Programa rada za 2019. godinu. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća. Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća. Rješenje… Nastavite čitati…

Odluke i rješenja Vijeća slovačke nacionalne manjine

U prilozima možete preuzeti odluke o usvajanju financijskog plana i programa rada za 2019. godinu te rješenja o izboru predsjenika i zamjenika Vijeća slovačke nacionalne manjine. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2019. godinu. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2019. godinu. Odluka o usvajanju Programa rada za 2019. godinu. Odluka o usvajanju Programa rada za 2019. godinu. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća. Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća. Rješenje… Nastavite čitati…

Kandidacijske liste za izbore članova Vijeća mjesnih odbora

RJEšENJE Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora – BAPSKA Naziv liste: KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAčA Kandidacijska lista grupe birača – Bapska Rješenje – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAčA RJEšENJE Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora – BAPSKA Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA i HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – (HDZ i HSLS) Kandidacijska lista HDZ i HSLS – Bapska HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA i HRVATSKA… Nastavite čitati…

Odluka o nabavi radnih bilježnica učenicima osnovnih škola na području Grada Iloka za školsku godinu 2019./2020.

članak 1. Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na školske udžbenike i radne bilježnice učenika osnovnih škola na području Grada Iloka za školsku godinu 2019./2020. članak 2. Pravo na radne bilježnice ostvaruju učenici od 1. – 8. razreda osnovnih škola na području Grada Iloka koji imaju prebivalište na području Grada Iloka. članak 3. Osnovna škola Ilok će provesti natječaj za nabavu školskih radnih bilježnica, podijeliti učenicima iste na početku školske godine… Nastavite čitati…

Poziv na informativno predavanje

Poštovani, pozivamo sve zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Iloka ali i šire, na sudjelovanje na informativnom predavanju koje će se održati u sklopu projekta ‘Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu, UP.01.3.1.01.0058’. Informativno predavanje će se održati u Iloku u prostorijama Kurije Brnjaković, na adresi Trg Sv.Ivana Kapistrana 5 u PETAK 04.10.2019. godine s početkom u 11,00 sati. Svrha i cilj održavanja informativnog predavanja je informiranje i prijava zainteresiranih nezaposlenih žena na… Nastavite čitati…