Javni poziv za radna mjesta radnik/ca na uređenju okoliša

Preuzmite dokument javnog poziva:

KLASA: 100-01/ 21-01/01
URBROJ: 2196/02-01-21-2
U Iloku,31.03.2021.

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 04/18,09/19,4/20), a sukladno Programu:  Revitalizacija javnih površina na području Grada Iloka , kroz mjeru Javni rad – Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje:

JAVNI POZIV 

za dostavu prijave za rad na Programu:  Revitalizacija javnih površina na području Grada Iloka kroz mjeru Javni rad – radno mjesto: Radnik/radnica na uređenju okoliša – dvadeset (20) radnika.

U cilju korištenja mjere – Javni rad putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku HZZ) Grad Ilok iskazuje interes i potrebu za prijemom u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku.

Radnici će raditi na Programu: Revitalizacija javnih površina na području Grada Iloka u trajanju od 6 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno). Rad će se obavljat na području Grada Iloka (naselja Ilok, Šarengrad, Bapska i Mohovo).

Opis poslova:

Programom se predviđa uklanjanje deponija revitalizaciju površina, sadnja drveća i cvijeća, postaviti otok za odvojeno prikupljanje otpada, izgradnja kamenjara na području Grada Iloka, te oblikovanje i uređenje krajolika i sl.

Uvođenjem ovog Programa korist će imati svi građani Grada Iloka jer uređenjem navedenih površina podižemo svijest građana o zaštiti okoliša.

Radnici koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • kratki životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
  • preslika osobne iskaznice,
  • dokaz HZZ-a da se radnik vodi u evidenciji nezaposlenih
  • dokaz o pripadnosti posebnoj skupini (npr. dokaz o broju djece, dokaz o pripadnosti nacionalnoj manjini i dr.)

Napomena: Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane radnike izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.
Prijave koje se podnose pismeno, putem pošte, rok za dostavu je najkasnije 09.04. 2021. godine, na adresu: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok s naznakom: „JAVNI POZIV dostava prijave za rad na Programu Revitalizacija javnih površina na području Grada Iloka“.

Prije sklapanja Ugovora, Gradonačelnica će imenovati Povjerenstvo za provedbu javnog poziva.
Povjerenstvo za provedbu javnog poziva namjerava ukoliko to ocijeni potrebnim, provesti postupak selekcije radnika koji su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave, te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva.Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o radu dostavlja se samo izabranim radnicima.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.