OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA

Grad Ilok - gradska uprava

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA     Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu po oglasu za radno mjesto – Viši stručni suradnik – voditelj EU projekta Zaželi, Grad Ilok, faza III (1 izvršitelj/ica)  KLASA: 112-01/23-01/5, URBROJ: 2196-02-03-23-1, objavljenom na oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, te mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da je nakon provedenog postupka po oglasu izabrana:   MARIJANA JUKIĆ, magistra arheologije     Zahvaljujemo prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu.  … Nastavite čitati…

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30 od 23. studenog 2022. god. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, broj poziva: UP.02.1.1.16, kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.16.0072, te članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik… Nastavite čitati…

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA

Grad Ilok - gradska uprava

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA   Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu po javnom natječaju za radno mjesto vježbenik (1 izvršitelj/ica) radi osposobljavanja za obavljanje poslova – viši referent za komunalne i stambene poslove, KLASA: 112-01/23-01/2, URBROJ: 2196-02-03-23-1, objavljenom u Narodnim novinama br. 4 od 11. siječnja 2023. godine, oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, te mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju izabrana:   MATEA BOŠNJAK,… Nastavite čitati…