Odluka o prijedlogu za imenovanje doktora medicine mrtvozornika

Predlaže se Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije imenovanje slijedećih doktora medicine – mrtvozornika za područje Grada Iloka (naselja: Ilok, Bapska, šarengrad, Radoš i Mohovo): 1. Blaženka Rašić Roso, dr. med. 2. Boško Kovač, dr. med., spec. pedijatar 3. Jelena Jančić, dr. med. (25.03.2015.)

Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Iloka

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Iloka imenuje se u sljedećem sastavu: 1. ZVEZDANA KOZARIĆ (predstavnik udruge za zaštitu potrošača) – predsjednik 2. KSENIJA KAKUČKA (predstavnik Grada Iloka) – član i 3. MILAN PUCOVSKY (predstavnik Grada Iloka) – član. (25.03.2015.)

Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi Grada Iloka u 2015. godini

Od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području grada Iloka u 2015. godini planiraju se sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kuna. Sredstva ovog Programa koristit će se za ulaganje u komunalnu infrastrukturu. (05.02.2015.)