Odluka o pravu na naknadu troškova prijevoza za uporabu vlastitog automobila u službene svrhe

Temeljem članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), gradonačelnica Grada Iloka donosi

Odluku o pravu na naknadu troškova prijevoza za uporabu vlastitog automobila u službene svrhe

Članak 1.

Službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza za uporabu vlastitog automobila u službene svrhe u visini 1,00 kn/km, pod uvjetom da nije u mogućnosti koristiti službeni automobil Grada Iloka.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“.

Bookmark the permalink.

Odgovori