ODLUKA o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Iloka i zamjenika članova

Članak 1. Gradsko vijeće Grada Iloka pokreće postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Iloka. Članak 2. Savjet mladih Grada Iloka broji pet (5) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Za člana Savjeta i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području grada Iloka (Ilok, Bapska, Mohovo i šarengrad), koja u trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života…

ODLUKA o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Iloka i zamjenika članova

Za člana Savjeta i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području grada Iloka (Ilok, Bapska, Mohovo i šarengrad), koja u trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.  Članak 3. Članove Savjeta mladih Grada Iloka i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće Grada Iloka na vrijeme od tri godine, na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura za članove Savjeta i njihove zamjenike.            Kandidature za članove… Nastavite čitati…