Natječaj – izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok

UVJETI: Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelj se imenuje na 4 godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.  Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.   Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: Životopis (vlastoručno potpisan) Dokaz o stečenoj stručnoj spremi Dokaz o… Nastavite čitati…