Poziv na intervju za radno mjesto – Voditelj projekta “Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu”

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u u službu na određeno vrijeme za radno mjesto voditelja projekta „Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu“ (oglas od 21. ožujka 2019. god.), Načina obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva od 25. ožujka 2019. god., povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

 

POZIV NA INTERVJU ZA RADNO MJESTO

VODITELJA /VODITELJICE PROJEKTA „Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu (1 izvršitelj/ica)

 

S kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju održanom 8. travnja 2019. god. u Gradu Iloku, te se odazvale u HZZ, provesti će se intervju. 

POPIS OSOBA KOJE SU POZVANE:

  1. Valentina šakić šimak, Ivana Gundulića 11, 32242 Slakovci
  2. Marijeta Jurina, Grada Vukovara 25, 32235 Bapska
  3. Sanela Dufek, Ivana Gorana Kovačića 15, 32236 Ilok
  4. Ana Palinkaš, Osječka 52, 32234 šarengrad
  5. Martina Janega, J. Jelačića 1, 32235 Bapska

 Intervju će biti proveden 24.04.2019. god. (srijeda) u 8:00h u Gradskoj vijećnici na adresi Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok.

 Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio sukladno ovom pozivu, povukao prijavu na natječaj.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.